סטרווינסקי - מוסיקה לבלט, ברנשטיין


מזגו הסוער של המנצח ליאונרד ברנשטיין הופך אותו לאחד מפרשני סטרווינסקי המעניינים ביותר
כאן מנצח ברנשטיין על פולחן האביב ופטרושקה...

ברנשטיין מנצח על יצירות בלט מאת סטרווינסקי