סיבליוס - קונצ'רטו לכינור

הקונצ'רטו לכינור של סיבליוס - שרה צ'נג

יאשה חפץ - הקלטה מיושנת מ - 1935, פרשנות מעולה לקונצ'רטו לכינור של סיבליוס.

File:Jascha Heifetz-Karsh.jpg