שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 8, מטיסלב רוסטרפוביץ'
שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 8