שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 5, סימיון ביצ'קוב ותזמורת מערב גרמניה מקלן
שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 5, ביצ'קוב וה- WDR