שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 5, ברנשטיין ןה -NYPO, 1979
שוסטקוביץ'- סימפוניה מס' 5