שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 12, "השנה 1917", מטילאב רוסטרפוביץ'


שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 12, "השנה 1917", מטילאב רוסטרפוביץ'

'The Year 1917 - in Memory of Lenin'