שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 11, רוסטרפוביץ'
שוסטקוביץ' ורוסטרפוביץ' - סימפוניה מס' 11