שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 10, הרברט פון קראיאן, השטאטקפלה של דרזדן


סימפוניה מס' 10 מאת דימיטרי שוסטקוביץ' - הרברט פון קראיאן מנצח על השטאטקפלה מדרזדן. הקלטה מ- 1953


שוסטקוביץ' - סימפוניה מס' 10, קראיאן 1953