שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 9, אופוס 117, רביעית אמרסון


שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 9, אופוס 117, רביעית אמרסון