שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 8, אופוס 110, רביעית קרונוסשוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 8, אופוס 110, רביעית קרונוס