שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 4, אופוס 83, רביעית בורודין


שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 4, אופוס 83, רביעית בורודין