שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 1, רביעית ברודסקי


שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 1, רביעית ברודסקי