שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 15, אופוס 144, רביעית אמרסון


Emerson String Quartet: Shostakovich, 
Op. 144 No. 15 in E flat minor (1974)