שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 13, אופוס 138, רביעית אמרסון


שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 13 אופוס 138, רביעית אמרסון

Emerson String Quartet: Shostakovich, 
Op. 138 No. 13 in B-flat minor (1970)