שוסטקוביץ' - רביעית מיתרים מס' 12, אופוס 133, רביעית אמרסון