שוסטקוביץ' - רביעית מתרים מס' 10, אופוס 118, רביעית אמרסוןשוסטקוביץ' - רביעית מתרים מס' 10, אופוס 118, רביעית אמרסון