שוסטקוביץ ' - רביעיות המיתריםשני אוספים יפים ומומלצים לרביעיות שוסטקוביץ'

רביעיית אמרסון, מצטיינת במיוחד בביצועי הרביעיות של שוסטקוביץ' וברטוק. 
הקלטה מודרנית מעולה המופצת לאחרונה בקופסת 5 דיסקים במחיר מוזל.

אוסף עם רביעיית פיצוויליאם שקבעה סטנדרט חדש לביצוע הרביעיות. 
האוסף הוגדר ע"י הירחון גמופון כאחת מההקלטות החשובות במאה ה-20.