שומאן - סימפוניה מס' 1 "האביב" - צינמן
שומאן - סימפוניה מס' 1, "האביב"