שומאן וצ'ליבידקה


צ'ליבידקה והתזמורת הפילהרמונית של מינכן. כדרכו של צ'ליבידקה, שומאן מלא הדר וצליל צבעוני.
הסימפוניות 3 ו- 4 ברצף.