שומאן - סימפוניה מס' 4, ליאונרד ברנשטיין וה - NYPO


New York Philharmonic
Leonard Bernstein
Studio recording, New York, 1960