שומאן - סימפוניה מס' 4, דניאל ברנבויים, תז' השטאטקפלה של ברלין
שומאן - סימפוניה מס' 4 -ברנבויים