שוברט - החמישיה לכלי מיתר, קסאלס, טורטליה, שטרן, שניידר, קטימסשוברט - חמישית המיתרים בדו מז'ור