שוברט - האימפרופטו'ס, וילהלם קמפףFranz Schubert - Impromptu D899, No. 1, Wilhelm Kempff
Franz Schubert - Impromptu D899, No. 2, Wilhelm Kempff
Franz Schubert - Impromptu D899, No. 3, Wilhelm Kempff

Franz Schubert - Impromptu D899, No. 4, Wilhelm KempffFranz Schubert - Impromptu D935, No. 1, Wilhelm Kempff
Franz Schubert - Impromptu D935, No. 2, Wilhelm Kempff
Franz Schubert - Impromptu D935, No. 3, Alfred Brendel

Franz Schubert - Impromptu D935, No. 4, Wilhelm Kempff