שוברט - האימפרופטו'ס - מריה ז'אאו פירשSchubert - 4 Impromptus, D. 899 / Op. 90 (Maria João Pires)


שוברט - האימפרופטו'ס D899 / Op.90


Schubert - 4 Impromptus, D. 935 / Op. 142 (Maria João Pires)


שוברט - האימפרופטו'ס D935 / Op.142