שוברט - שלישית הפסנתר, אופ 99, שלישית בוזארשוברט - שלישיות הפסנתר - שלשית בוזאר


שוברט - שלישיות הפסנתר - שלשית בוזאר


שוברט - שלישיות הפסנתר - שלשית בוזאר


שוברט - שלישיות הפסנתר - שלשית בוזאר

Franz Peter Schubert

Piano Trio in B flat, D 898, Op. 99