שוברט - שלשית הפסנתר מס' 1 D896, שלישת שטרן,איסטומין,רוז'


Piano Trio in B-flat major, D.898 (Op.99)
Eugen Istomin, piano
Isac Stern, violin
Leonard Rose, cello