שוברט - ארפג'יונה, יו יו - מה ועמנואל אקסSchubert: Arpeggione Sonata D821 for Cello & Piano