רימסקי-קורסקוב, שחרזאדה, פריץ ריינר ותזמורת שיקגו
שחרזאדה - חלק I

שחרזאדה - חלק II

שחרזאדה - חלק III

שחרזאדה - חלק IV