רימסקי קורסקוב - שחרזאדה
שחרזאדהJos van Immerseel, violinist Midori Seiler 
and the
Anima Eterna Orchestra