רימסקי-קורסקוב - שחרזאדה, גריגב


Rimsky-Korsakov: Scheherazade / Gergiev · Vienna Philharmonic · Salzburg Festival 2005
רימסקי קורסקוב - שחרזאדה