רוול - לה ואלס - צ'ליבידקה
לה ואלס - צ'ליבידקה והתזמורת הלאומית של צרפת