הבולרו של רוול - הרצאה עם גרד אלברכט


הרצאה השפה הגרמנית מאת המנצח גרד אלברכט - 
גם למי שאינו מבין גרמנית.... ניתן לעקוב אחר מבנה היצירה ע"י ההדגמות המצויינות של אלברכט והתזמורת הפילהרמונית של המבורג.


גרד אלברכט, תז' המבורג והבולרו של רוול