רחמנינוב - רפסודיה על נושא מאת פגאניני - בירון ג'ניס

Byron Janis plays Rachmaninov - Paganini Rhapsodyרחמנינוב - רפסודיה על נושא מאת פגאניני - 1


רחמנינוב - רפסודיה על נושא מאת פגאניני -2


רחמנינוב - רפסודיה על נושא מאת פגאניני - 3Byron Janis plays 
Rhapsody on a Theme of Paganini, 
Op. 43 
by Sergei Rachmaninov.


Orchestre Philharmonique de l'ORTF, Paris, 1968
Conductor: Louis Froment