רחמנינוב - קונצ'רטו לפסנתר מס' 2, הלן גרימוהלן גרימו - הקונצ'רטו לפסנתר מס' 2 מאת רחמנינוב