רחמנינוב - 24 פרלודים, סרג'יו פירנטינו


Rachmaninoff - 24 Preludes

 Sergio Fiorentino