פרגולזי - סטבאט מטר, קלאודיו אבאדו


Stabat Mater
for soprano, contralto, strings and basso continuo
by Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
Margaret Marshall (soprano)
Lucia Valentini Terrani (contralto)
Leslie Pearson (organ)
London Symohony Orchestra
Claudio Abbado (conductor)
Recorded in 1985