גיל שחם וגורן זולשר - פגאניני לכינור וגיטרה


גיל שחם וגורן זולשר - מוסיקה לכינור וגיטרה מאת ניקולו פגאניני