עברי גיטליס מנגן פגאניני

עברי גיטליס בליווי התזמורת הפילהרמונית הלאומית של וארשה. מנצח סטניסלאב ויסלוקי.
הקונצ'רטו לכינור מס' 1 ו-2 מאת פגניני

פגניני - קונצ'רטו מס' 1פגניני - קונצ'רטו מס' 2