פגאניני - הקפריצ'ים - סלבטורה אקרדו


24 Capricci per violino Op. 1

Violin: Salvatore Accardo
(1978)