מוסורגסקי - תמונות בתערוכה, ג'ויליניקרולו מריה ג'וילני ותזמורת פילהרמוניה - 1964