מוסרגסקי - תמונות בתערוכה, גריגבגריגב, הפילהרמונית של וינה - תמונות בתערוכה