תמונות בתערוכה - צ'יליבידקה


אצל המנצח הרומני צ'יליבידקה - הדרמה נבנית לאט....לאט מאוד
לא כולם יאהבו, אך צ'ליבידקה לעולם אינו משעמם..

צ'ליבידקה וה -  LSO

תמונות בתערוכה, צ'ליבידקה