מוצרט - הקונצ'רטי לכינור מספר 4, 5, צוקרמן


Wolfgang Amadeus Mozart violin concertos Nos. 4 & 5 ˙ 
Adagio k.261 ˙ Rondo k.373
Saint Paul Chamber Orchestra