מוצרט - אידומניאו, קרל בוהם והשטאטקפלה של דרזדן


domeneo: Wieslaw Ochman
Idamante: Peter Schreier
Ilia: Edith Mathis
Elettra: Julia Varady
Arbace: Hermann Winkler
Gran Sacerdote di Nettuno: Eberhard Büchner
La Voce: Siegfried Vogel

Rundfunkchor Leipzig
Staatskapelle Dresden
Karl Böhm