מוצרט - חליל הקסם, פרנק פריצ'אי, תיאטרון המריונטות של זלצבורג.


מוצרט - חליל הקסם, פרנק פריצ'אי, תיאטרון המריונטות של זלצבורג.