מוצרט - נישואי פיגרו, פרנק פריצ'אי
מוצרט - נישואי פיגרוFigaro: 
Renato Capecchi
Il Conte di Almaviva: 
Dietrich Fischer-Dieskau
La Contessa di Almaviva: Maria Stader
Susanna: 
Irmgard Seefried
Cherubino: 
Hertha Topper
Bartolo: 
Ivan Sardi
Marcellina: 
Lilian Benningsen
Don Basilio: 
Paul Kuen
Don Curzio: 
Friedrich Lenz
Antonio: 
Georg Wieter
Barbarina: 
Rosl Schwaiger
Due Ragazze: 
Rosl Schwaiger, Hertha Topper
Berlin Radio Symphony Orchestra & Berlin RIAS Chamber Chorus 
Conductor: Ferenc Fricsay