מוצרט - דון ג'ובאני - פורטואנגלר
מוצרט - דון ג'ובאני - פורטוונגלרMozart - Don Giovanni - Furtwangler, 
Siepi, 
Grummer, 
Edelmann 
(Salzburg Festival 1954)