מוצרט - רקוייאם, קראייאן
הרקוייאם באורך מלא  -  בניצוחו של הרברט פון קראיאן

קראיאן, הרקוויאם של מוצרט....באחד מביצועיו הגדולים