מוצרט - מיסה בדו מינור ,"הגדולה" - ברנשטיין
Mozart Gran Misa en do menor - 1. Kyrie (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -2. Gloria (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do menor - 3. Laudamus te (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -4. Gratias agimus (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -5. Domine Deus (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -6. Qui tollis peccata (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -7. Quoniam tu solus (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -8. Jesu Christe (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -9. Credo (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -10. Et Incarnatus est (Bernstein)


Mozart Gran Misa en do m. -11. Sanctus (Bernstein)