מונטוורדי - האופרה "אורפאו", יורדי סבאל
מונטוורדי - האופרה "אורפאו", יורדי סבאל